Visa Trung Quốc: Visa Công tác

Hồ sơ làm visa Công tác Trung Quốc gồm có: 1. Hộ chiếu gốc còn hạn. 2. Khách phải ký tên vào hộ chiếu. 3. 04 ảnh 4×6 cm. 4. Chứng minh thư . 5. Giấy ...

Visa Trung quốc: Visa du lịch

Hồ sơ xin visa Du lịch Trung Quốc gồm có: 1. Hộ chiếu gốc phải còn hạn. 2. 02 ảnh màu4x6cm. 3. Nơi sinh ghi trên Hộ chiếu thuộc Hải Dương, Hải ...
© 2021 Tư vấn làm Visa. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by Wordpress ·Support by Vietnam Tour Guide